Talvised tegemised aias.

Lumekahjustuste vältimiseks tuleb pikema lumesaju ajal või koheselt peale saju lõppu käia aias puudelt-põõsastelt lund maha raputamas. Heaks abimeheks selle töö juures on ca meetrine lapik puukepp, mille kandid on raspliga pisut ümardatud. Kepiga saame kaugemalt ja kõrgemalt oksi kopsida, ise pisut kõrval seistes, et mitte kogu lumesahmakat krae vahele saada.

Juhul, kui lumi jõudis okste külge külmuda, ei maksa seda hakata sealt alla rapsima. Koos lumekamakatega murdub okstelt lahti lugematul hulgal okkaid ja nii teeme kasu asemel hoopis kahju. Lume raskuse all kooldunud oksad tuleb toestada, et vältida nende murdumist. Mõnikord annab nööri ümber põõsa põimides oksi püstasendisse tagasi koolutada ja nad omavahel punti siduda. Tihedaid okaspuid abistades tuleb meeles pidada, et neile ei meeldi, kui nende okste asend oluliselt muutub. Igasugused nihked võraokste paigutuses muudavad ka valgustusrezhiimi puukrooni sisemuses, mis ei pruugi meeldida seal kasvavatele okastele. Sattudes harjumatult heledasse valgusesse või jäädes ootamatult hämarusse nad reeglina solvuvad, koltuvad ja kukuvad küljest ära.